Solicitude de bibliografía de investigación


Para realizar a solicitude cubra o seguinte formulario tendo en conta que os campos marcados cun asterisco son obrigatorios, e pulse no botón Enviar para finalizar:

Datos do solicitante

Datos do libro ou libros a solicitar

Libro 1


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

 • Responsable:

  Universidade de Vigo
 • Finalidade:

  xestionar a solicitude de adquisición de bibliografía polo PDI da Universidade de Vigo
 • Lexitimación:

  Regulamento Xeral de Protección de Datos, Artigo 6.1.a) Consentimento do interesado para o tratamento dos seus datos persoais.
 • Cesións:

  non están previstas cesións a terceiros, agás obrigas legais.
 • Transferencias a terceiros países:

  non están previstas.
 • Dereitos:

  as persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e, no seu caso, portabilidade dos datos.
 • Procedencia da información:

  a información recollida neste formulario procede da propia persoa interesada.
 • Información adicional:

  www.uvigo.gal/proteccion-datos